Trauma

Een trauma kan je oplopen wanneer je iets meemaakt in je leven waarbij je extreme angst hebt ervaren en onmachtig was om iets te doen. Het normale verwerkingsproces werkt dan niet meer goed en daardoor belemmert het je weken, maanden en soms jaren erna nog steeds. Je ontwikkelt een post traumatische stress stoornis (PTSS). Wanneer je last hebt van de volgende klachten zou je van PTSS kunnen spreken:

  • Je hebt moeite met slapen door woelige dromen of nachtmerries over de ervaring

  • Je hebt moeite met slapen door woelige dromen of nachtmerries over de ervaring

  • Je bent schrikachtig en soms opeens heel boos of bang

  • Je denkt nog vaak terug aan deze ervaring en herbeleeft stukjes ervan

  • Je bent geneigd om deze gedachten en emoties weg te stoppen

  • Dingen die te maken (lijken te) hebben met het trauma maken je intens van slag en bang

Vermijding

Het is begrijpelijk dat het moeilijk is om geconfronteerd te worden met de gebeurtenis.
Dat wat je hebt meegemaakt is zo onprettig om aan terug te denken dat je vaak veel moeite doet om er niet aan te denken en het weg te stoppen. Het gevolg hiervan is dat je afgevlakt raakt, minder gaat voelen en soms dingen helemaal niet meer kunt herinneren. Daarnaast zoeken de gevoelens zich vaak toch een weg naar buiten en komen ze tot uiting in je slaap of op momenten dat je het helemaal niet kan gebruiken.

Je trauma verwerken met EMDR

Het verwerkingsproces kan alsnog op de juiste manier plaats vinden door de behandelmethode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Vanuit een veilige omgeving zorgen we ervoor dat je stap voor stap de gebeurtenis kunt verwerken.

Maak een afspraak online

Klik op de button hiernaast om online een afspraak te maken met een van onze therapeuten.

ONLINE AFSPRAAK